لیست سرور های گیم


نام سرور بازیآپتایمپهنای باندکد محصولقیمت
99%
نامحدود - مصرف منصفانه
HurtWorld
۲۵۰,۰۰۰ تومان
99%
نامحدود - مصرف منصفانه
l4d2
۲۸۰,۰۰۰ تومان
99%
نامحدود - مصرف منصفانه
Rust
۳۷۵,۰۰۰ تومان
99%
نامحدود - مصرف منصفانه
Valheim
۲۸۰,۰۰۰ تومان
99%
نامحدود - مصرف منصفانه
ConanExiles-sv
۳۱۵,۰۰۰ تومان